• Tour du lịch Trung Quốc

Nam Ninh - Quảng Châu - Thâm Quyến - Tour Du Lịch Quảng Châu Thâm Quyến

Ngày 01: Hà Nội - Nam Ninh - Quảng Châu (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 02: Quảng Châu - Thâm Quyến (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 03: Thâm Quyến - Quảng Châu (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 04: Quảng Châu - Nam Ninh (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 05: Nam Ninh - Hà Nội (Ăn sáng, trưa )...

Du Lịch Côn Minh Trung Quốc - Du Lịch Côn Minh Thạch Lâm

Ngày 01: Hà Nội - Lào Cai Ngày 02: Lào Cai - Lô Tây (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 03: Lô Tây - Côn Minh (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 04: Côn Minh - Thành Phố Mùa Xuân (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 05: Côn Minh - Thạch Lâm (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 06: Thạch Lâm - Hà Khẩu (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 07: Lào Cai - Hà Nội:...

Du Lịch Bắc Kinh - Tây An, Du Lịch Trung Quốc

Ngày 01: Hà Nội - Bắc Kinh (Ăn trưa, tối) ) Ngày 02: Bắc Kinh (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 03: Bắc Kinh (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 04: Bắc Kinh – Tây An (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 05: Tây An – Hà Nội ( Ăn sáng, trưa)...

Hà Nội - Nam Ninh - Hà Nội - Du Lịch Nam Ninh - Du Lịch Trung Quốc

Ngày 01: Hà Nội - Nam Ninh (Ăn trưa, tối) Ngày 02: Nam Ninh (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 03: Nam Ninh - Hà Nội (Ăn sáng, trưa)...

Du Lịch Thượng Hải - Tô Châu - Vô Tích - Hàng Châu - Du Lịch Trung Quốc

Ngày 01: Hà Nội - Thượng Hải - Tô Châu (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 02: Tô Châu - Vô Tích - Hàng Châu (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 03: Hàng Châu - Thượng Hải (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 04: Thượng Hải - Hà Nội (Ăn sáng, trưa)...

Hà Nội - Lạng Sơn - Bằng Tường, Du Lịch Mua Sắm, Du Lịch Cuối Tuần

Ngày 01: Hà Nội - Lạng Sơn (Ăn trưa, tối) Ngày 02: Bằng Tường - Hà Nội (Ăn sáng, trưa)...

12