• Tour du lịch Singapore - Malaysia

Malaysia - Genting 4 Ngày - Du Lịch Malaysia - Du Lịch Nước Ngoài

Ngày 01: Hà Nội - Kuala Lumpur - Genting (Ăn tối) Ngày 02: Genting - Kuala Lumpur - Malacca (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 03: Malacca - Kuala Lumpur (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 04: Kuala Lumpur - Hà Nội (Ăn sáng)...

Du Lịch Malaysia 5 Ngày - Du Lịch Malaysia - Tour đi Malaysia

Ngày 01: Hà Nội - Kuala Lumpur Ngày 02: Kuala Lumpur - Cao nguyên Genting Ngày 03: Cao nguyên Genting - Malacca - A’Famosa Ngày 04: A’Famosa - Kuala Lumpur Ngày 05: Kuala Lumpur - Hà Nội...

Khám Phá Cao Nguyên Genting - Malaysia - Du Lịch Malaysia 5 Ngày

Ngày 01: Hà Nội - Kuala Lumpur Ngày 02: Kuala Lumpur - Cao nguyên Genting Ngày 03: Cao nguyên Genting - Malacca - A’Famosa Ngày 04: A’Famosa - Kuala Lumpur) Ngày 05: Kuala Lumpur - Hà Nội...

Du Lịch Bali Indonesia - Singapore - Du Lịch Indonexia

Ngày 01: Hà Nội - Singapore - Bali (Ăn trưa, tối) Ngày 02: Bali - Ulwatu (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 03: Tham quan Bali (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 04: Bali - Kintamani - Ubud - Singapore (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 05: Singapore - Hà Nội (Ăn sáng)...

Du Lịch Singapore - Sentosa - Tour du lịch Singapore 4 Ngày

Ngày 01: Hà Nội - Singapore (Ăn tối) Ngày 02: Singapore (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 03: Singapore (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 04: Singapore - Hà Nội (Ăn sáng)...

Du Lịch Singapore - Malaysia - Thái Lan

Ngày 01: Hà Nội - Singapore (Ăn tối) Ngày 02: Singapore (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 03: Singapore - Genting - Malaysia (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 04: Genting - Kuala Lumpur (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 05: Kuala Lumpur - Bangkok - Pattaya (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 06: Pattaya (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 07: Pattaya - Bangkok (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 08: Bangkok (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 09: Bangkok - Hà Nội (Ăn sáng)...

12