• Tour du lịch Miền Trung

Nha Trang - Dốc Lết - Suối Hoa Lan ( 4 ngày 3 đêm)

Ngày 01: Hà Nội - Nha Trang (Ăn tối) Ngày 02: Nha Trang - Dốc Lết (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 03: Nha Trang - Suối Hoa Lan - Tắm Khoáng (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 04: Nha Trang - Hà Nội (Ăn sáng)...

Tour Câu Cá Đêm Trên Vịnh Nha Trang ( 1 ngày)

Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Trước khi trở thành phần đất của Việt Nam, Nha Trang thuộc về Chiêm Thành. Các di tích của người Chăm vẫn còn tại nhiều nơi ở Nha Trang. Nha Trang được Thủ tướng chính phủ Việt Nam công nhận là đô thị loại 1 vào ngày 22 tháng 4 năm 2009. Đây là một trong 4 đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh cùng với Huế, Đà Lạt và Vinh...

Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy - Nha Trang ( 5 ngày 4 đêm)

Ngày 01: Hà Nội - Sài Gòn (Ăn tối) Ngày 02: Sài Gòn - Ninh Chữ (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 03: Vịnh Vĩnh Hy - Nha Trang ( Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 04: Tham quan 4 đảo, lặn Snokeling tại vịnh Nha Trang ( Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 05: Nha Trang - Hà Nội (Ăn sáng)...

Hà Nội - Hà Tĩnh - Thiên Cầm - Phong Nha ( 4 ngày 3 đêm)

Ngày 01: Hà Nội - Thiên Cầm (Ăn trưa, tối) Ngày 02: Thiên Cầm - Đồng Hới (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 03: Đồng Hới - Động Phong Nha (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 04: Nhật Lệ - Hà Nội (Ăn sáng, trưa)...

Đà Nẵng - Hội An - Huế ( 4 ngày 3 đêm)

Ngày 01: Đà Nẵng - Hội An - Ngũ Hành Sơn (Ăn trưa, tối) Ngày 02: Đà Nẵng - Thánh Địa Mỹ Sơn - Cố Đô Huế (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 03: Huế (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 04: Huế - Hà Nội (Ăn sáng, trưa, tối)...

Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế - Phong Nha ( 5 ngày 4 đêm)

Ngày 01: Đà Nẵng - Hội An (Ăn trưa, tối) Ngày 02: Hội An - Đà Nẵng - Bà Nà - Huế (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 03: Huế (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 04: Huế - Phong Nha - Quảng Bình (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 05: Quảng Bình - Huế (Ăn sáng)...

1234