• Lịch khởi hành hàng tháng

Hàn Quốc - Khám Phá Chốn Thiên Đường ( 7 ngày 6 đêm)

Ngày 01: Hà Nội - Seoul Ngày 02: Incheon - Đảo Jeju (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 03: Đảo Jeju (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 04: Đảo Jeju - Seoul - Everland (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 05: Saoul - Nami (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 06: Seoul (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 07: Seoul - Hà Nội (Ăn sáng, trưa)...

Siem Riep - Phnom Penh ( 4 ngày 3 đêm)

Ngày 01: Hà Nội - Phnôm Pênh (Ăn trưa, tối) Ngày 02: Phnôm Pênh - Siêm Riệp (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 03: Siêm Riệp (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 04: Biển Hồ - về Hà Nội (Ăn sáng, trưa)...

Hà Nội - Nam Ninh - Hà Nội ( 3 ngày 2 đêm)

Ngày 01: Hà Nội - Nam Ninh (Ăn trưa, tối) Ngày 02: Nam Ninh (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 03: Nam Ninh - Hà Nội (Ăn sáng, trưa)...

Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu ( 8 ngày 7 đêm)

Ngày 01: Hà Nội - Bắc Kinh (Ăn trưa MB, tối) Ngày 02: Bắc Kinh (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 03: Bắc Kinh - Thượng Hải (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 04: Thượng Hải (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 05: Thượng Hải - Hàng Châu (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 06: Hàng Châu - Tô Châu (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 07: Bắc Kinh (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 08: Bắc Kinh - Hà Nội (Ăn sáng, trưa)...

Du Lịch Singapore - Sentosa ( 4 ngày 3 đêm)

Ngày 01: Hà Nội - Singapore (Ăn tối) Ngày 02: Singapore (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 03: Singapore (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 04: Singapore - Hà Nội (Ăn sáng)...

Bangkok - Pattaya( 5 ngày 4 đêm)

Ngày 01: Hà Nội - Bangkok (Ăn tối) Ngày 02: Bangkok - Pattaya (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 03: Pattaya (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 04: Pattaya - Bangkok (Ăn sáng, trưa, tối) Ngày 05: Bangkok - Hà Nội (Ăn sáng)...

12345